Theraplay voor kind en ouder

 

Wat is Theraplay?

 

Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder en kind samen deelnemen aan de behandeling.

 

Theraplay is gericht is op het versterken van de band tussen ouders en hun kind. Wanneer het lastig is om nog van elkaar te genieten, kan deze therapie een mooie en speelse manier zijn om dat plezier te hervinden. Dit doen we met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Door de activiteiten die je samen met de therapeut en je kind doet verbetert het contact. Je ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij wordt daar als vanzelfsprekend in betrokken.Het Theraplay traject bestaat uit 10 tot 20 sessies en start met een spelobservatie die ik analyseer en bespreek met de ouders. Ouders worden intensief betrokken bij deze sessies.

 

Door de intensieve, positieve interactie ervaart het kind zichzelf als de moeite waard en geliefd…een basisgevoel dat we elk kind zouden willen meegeven.

 

Er zijn veel redenen om een Theraplay behandeling te starten; het kan gaan om milde problematiek, waarbij enkele sessies voldoende zijn om ouder en kind weer op het plezierige spoor te krijgen, maar Theraplay wordt ook ingezet bij meer ernstige problemen, zoals een verstoorde gehechtheidsrelatie als gevolg traumatische ervaringen, een moeizame start als baby, of bij pleeg- en adoptiegezinnen.

 

de  Marschak Interaction Method (MIM test) 

 

Petra Dijkers van JOIN jeugd & ouders is specifiek getraind in het onderzoeken van de interactie tussen ouder en kind. In het bijzonder wanneer daar moeilijkheden zijn. Voor dit onderzoek maakt ze gebruik van de MIM (Marschak Interaction Method). Dit onderzoek is een standaard onderdeel van een Theraplay traject, maar kan ook los worden ingezet om ouders inzicht te geven in hun eigen interactiepatronen en de emotionele behoeften van hun kind. Na afname van de MIM vindt altijd een gesprek plaats waarbij ouders met behulp van stukjes video gemotiveerd worden om op zichzelf en de behoeften van hun kind te reflecteren. Het gesprek wordt aangepast op de mogelijkheden van de ouders, zodat het voor iedereen veilig voelt. Daarom vindt vooraf een interview met de ouders plaats, zodat we elkaar eerst beter leren kennen.