EMDR effectief bij faalangst

EMDR bij Faalangst    faalangst

‘Zet je daar nou eens overheen! Denk eraan hoe goed je het gisteren wist. Bekijk het nou eens positief.
Terechte adviezen waar het faalangstige kind weinig mee kan.
Voor het kind is de angst meer dan terecht. Zeker weten dat je iets kan, en tegelijkertijd zo bang zijn dat jet het niet kunt, kenmerkt menig faalangstig kind.
Faalangst valt onder de sociale fobie, in de hoofdklasse van de angststoornissen. En wordt gedefinieerd als:
 Een duidelijke en aanhoudende angst voor één of meer situaties waarin het kind sociaal moet functioneren of iets moet presteren, en waarbij het blootgesteld wordt aan onbekenden of een mogelijke kritische beoordeling door anderen.
Faalangst valt onder het ‘kleine’ trauma en dit kleine trauma kan lang nadat de gebeurtenis (een schaamtevol moment bv) nog van invloed zijn.
Als er identificeerbare gebeurtenissen ten grondslag liggen aan de faalangst, dan is behandeling met EMDR geïndiceerd. Het EMDR protocol is uiterst behulpzaam in het ‘scherp stellen’ van de problemen, het doen afnemen van de lading en het in de kracht zetten van het kind. Aangezien EMDR ook heel effectief is in het ombuigen van negatieve gedachten naar positieve blijkt steeds meer dat EMDR een snellere en effectievere behandeling is voor faalangst dan een reguliere faalangsttraining.
Een behandeling met EMDR bestaat uit 2 diagnostische sessies en 3 behandelsessies.