EMDR bij jonge hartpatientjes

EMDR bij Hartpatiëntjes

(Gelderlander maart 2016)

Kinderen die op jonge leeftijd zware hartoperaties moeten ondergaan, kunnen ernstig getraumatiseerd raken als ze geen goede psychische zorg en begeleiding krijgen. De ervaringen in het ziekenhuis kunnen tot angststoornissen of depressie leiden.

Het Erasmus MC-Sophia onderzoekt of speciale psychologische behandeling, waarbij ritmische oogbewegingen een belangrijke rol spelen, jonge hartpatiënten helpt bij het verwerken van medisch gerelateerde trauma’s. In Nederland worden jaarlijks zo’n 1400 kinderen met een hartafwijking geboren. Ze ondergaan vaak vanaf de babytijd risicovolle hartoperaties.

Onderzoek wijst uit dat na ingreep of ziekenhuisopname één op de tien van deze kinderen een posttraumatische stressstoornis (PTSS) krijgt. Ruim één op de drie kinderen heeft verhoogde PTSS-klachten.

Het Erasmus MC-Sophia onderzoekt bij 458 kinderen (6 tot 16 jaar) met PTSS-klachten het effect van een psychologische behandeling met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Bij EMDR moeten patiënten aan het trauma denken, terwijl ze tegelijk ritmische oogbewegingen maken.

De methode is sneller en minder belastend dan de gebruikelijke gedragstherapie. Bij volwassenen is aangetoond dat EMDR klachten vermindert.

De Stichting Hartekind, het Innovatiefonds voor Zorgverzekeraars en de Vereniging EMDR Nederland hebben subsidie verstrekt, omdat bij kinderen weinig onderzoek is gedaan naar het effect.

Onderzoekscoördinator Lisbeth Utens vindt dat er meer geld moet komen voor psycho-sociale zorg bij aangeboren hartafwijking. ,,EMDR is niet standaard beschikbaar in ziekenhuizen voor kinderen met een medisch trauma. We onderzoeken of het effectief is en structureel in de zorg moet worden ingebed.”

baby’s met een hartafwijking worden elk jaar geboren.

 

JOIN jeugdtherapie biedt op dit moment al korte EMDR behandeling voor jonge kinderen met angstproblemen die op jonge leeftijd een zware medische ingreep of operatie hebben ondergaan.

 Mei 2016