EMDR voor kinderen en jongeren

EMDR bij kinderen en jongeren

 

EMDR is een nog vrij onbekende vorm van therapie bij kinderen.  Het staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze behandelmethode wordt al enige tijd bij volwassenen met succes toegepast om traumatische ervaringen te verwerken. Uit onderzoeken is gebleken dat EMDR-therapie ook bij kinderen succesvol kan zijn.

 

Bij EMDR wordt bilaterale (links-rechts) stimulatie toegepast. Dit kan bijvoorbeeld door te luisteren naar klikjes via een koptelefoon, tikjes op de knieën, of handen of met je ogen naar links en dan naar rechts te bewegen.  Tegelijkertijd wordt het kind gevraagd om met zijn aandacht naar het nare gevoel, het vervelende beeld of een sterk lichamelijk gevoel  te gaan.
Door deze stimulatie worden nieuwe verbindingen in de hersenen gelegd en vind er een versnelde informatieverwerking plaats.  Een gebeurtenis wordt versneld verwerkt en de emotionele lading vermindert of verdwijnt.

 

EMDR wordt toegepast bij een breed scala aan klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis. Of een gebeurtenis als traumatisch wordt ervaren is voor elk kind anders. Voor het ene kind kan pesten traumatisch zijn, voor het andere kind minder.

 

Voorbeelden van traumatische gebeurtenissen bij kinderen kunnen zijn:

  • Een verhuizing
  • pestervaringen
  • watervrees
  • Het ondergaan van een medische ingreep
  • Scheiding van de ouders
  • een ongeval
  • Overige nare, onverwachte gebeurtenissen

In bepaalde gevallen is niet altijd duidelijk waar de klachten vandaan komen, maar heeft uw kind wel last van nare gevoelens die steeds weer terugkeren. Ook in deze gevallen is EMDR geschikt. Gedacht kan worden aan angsten die uw kind heeft, schaamtegevoelens, verdriet, somberheid, schuld of boosheid.

 

De voordelen van EMDR

 

Bij EMDR is het veelvuldig herbeleven van een gebeurtenis niet nodig. Hierdoor blijft de belasting voor u en uw kind gering. Het opvallende van EMDR is de snelheid waarmee klachten verminderen of verdwijnen. Dit is vaak na een aantal sessies al het geval.  Bij jongere kinderen wordt  bij EMDR ook gewerkt met verhalen of tekeningen, waardoor de therapie  spelenderwijs plaatsvindt.