Hoogsensitiviteit

HOOG-SENSITIEVE KINDEREN

Er is een behoorlijke groep kinderen die sneller dan gemiddeld gevoelig zijn op emotioneel en fysiek gebied . Bij JOIN komen regelmatig kinderen die door hun gevoeligheid last krijgen van klachten.

In 2002 deed  psychotherapeute  Elaine Aron onderzoek naar kinderen die bedachtzamer en gevoeliger zijn en makkelijker overmand worden door heftige emoties.  Zij kwam met de term het hoog-sensitieve kind.  Deze kinderen zijn vaak creatief en slim. Doordat ze overweldigd kunnen worden door de wereld om hen heen, kunnen ze angstig, geremd en zenuwachtig worden.  Als gevolg van een gevoeliger zenuwstelsel komen prikkels vanuit de buitenwereld meer en sterker binnen. Hoog-sensitiviteit is  geen stoornis zoals bijvoorbeeld ADHD of een aan autisme gerelateerde stoornis. Het is eerder een karaktereigenschap die bij het kind hoort.

Uit het boek ‘Stil’ van Susan Cain:

‘Circa een derde deel van de kinderen is introvert. Deze kinderen geven de voorkeur aan solitaire activiteiten. Zo kunnen zij tot hun [creatieve] recht komen. Het onderwijs dwingt hen in een tegennatuurlijke groepsmodus. De hoeveelheid stimuli werkt remmend op hun ontwikkeling | op hun welzijn.’

 

Hét hoog-sensitieve kind bestaat niet. Zoals ieder kind weer anders is zo is er ook veel diversiteit binnen de groep van hoog-sensitieve kinderen.

KENMERKEN VAN HOOG-SENSITIEVE KINDEREN

Omdat ieder kind weer op een andere manier gevoelig is, zijn er geen kenmerken die voor alle hoogsensitieve kinderen gelden. Hieronder een aantal algemene kenmerken:

 • Gevoelig voor geluiden, geuren of aanraking met de huid (kleding bijv.)
 • Sterk waarnemen van details en veranderingen
 • Goed kunnen aanvoelen van stemmingen van anderen
 • Goed aanvoelen wat er van hun wordt verwacht (met name op school) en hieraan willen voldoen (zich aanpassen)
 • Goed kunnen inleven in de gevoelens van de ander
 • Moeite hebben met drukke omgevingen, veel activiteiten of schoolwerk
 • Behoefte hebben aan rust
 • Perfectionistisch zijn
 • Bezig zijn met ‘zware’ onderwerpen als het milieu, oorlogen of dierenleed
 • Maken van wijze opmerkingen
 • Een sterke intuïtie hebben
 • Een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben

DE THERAPIE

Samen met het kind wordt op onderzoek uit gegaan naar waar het kind tegenaan loopt en wat het nodig heeft om zich weer prettig te voelen.  Een eerste stap is zich bewust te worden van zijn of haar gevoeligheid.  Dat het kind zelf merkt dat het gevoelig is en wat het voor haar of hem betekent. Als het ware gaat het kind op zoek naar haar of zijn eigen gebruiksaanwijzing. Wat heeft dit kind nodig om zichzelf goed te voelen en zich te beschermen tegen overprikkeling.  En hoe kan dit kind zijn of haar gevoeligheid gebruiken.

Hoogsensititief zijn is niet alleen een nadeel. Het geeft ook voordelen. Belangrijk hierbij is het benadrukken van de kwaliteiten van de gevoeligheid van het kind.  Voor sommige kinderen is het lastig hun eigen gevoeligheid te accepteren. Door te zien dat hoog gevoeligheid één van de vele eigenschappen en kwaliteiten is van het kind, wordt acceptatie makkelijker. Voorbeelden van oefeningen en middelen die we in therapie gebruiken:

 • Aardingsoefeningen
  Aarden betekent: contact maken met de aarde door stevig met beide voeten op de grond te staan
  Kinderen die onzeker of angstig zijn, emotioneel uit balans of snel moe, kunnen de neiging hebben te gaan  ‘zweven’ waardoor ze niet meer goed met beide voeten op de grond staan.  Door goed te leren aarden voelen kinderen zich sterker, stabieler en energieker
 • Oefeningen om zich te kunnen beschermen tegen energieën en emoties van anderen
  Over het algemeen kunnen hoog-sensitieve kinderen gevoelens van anderen goed aanvoelen. Soms nemen zij deze gevoelens over. Tijdens de therapie leren kinderen dit te herkennen en zich hiervoor te beschermen
 • Oefeningen om zich beter te kunnen concentreren
 • Ontspanningsoefeningen, te denken valt aan eenvoudige mindfulness oefeningen aangepast aan het kind
 • Handvatten om zich te kunnen ontladen en op te laden
 • Oefeningen om eigen grenzen te herkennen en die grenzen te beschermen