Pesten

Pesten

Auteur en ervaringsdeskundige van pesten , de schrijver Arthur Japin beschrijft zijn pestervaring op een schrijnende manier…           

‘’ Door alle gesprekken herinner ik me de angst elke ochtend naar die hel te moeten, jaar in jaar uit, terwijl je weet dat je hiertoe wettelijk verplicht bent. Dat de maatschappij je dwingt dit te ondergaan. De onrechtvaardigheid daarvan, het gevoel in dit systeem gevangen te zitten, ik weet zeker dat het deze [wettelijk geregelde] uitzichtloosheid is die tot zelfmoord leidt.Ik herinner me westernseries op televisie, waarin mensen spitsroeden moesten lopen, gevangenen die door een haag vijanden moesten en dan door iedereen waar ze langskwamen getrapt, gestoken en geslagen werden.  

Ik was daar erg van overstuur, omdat het voor mij zo voelde de volgende ochtend weer naar school te moeten gaan. Kortom we moeten kinderen hiervan redden: nu!       

Maar ik merk dat elke keer als ik dit noem, de meeste mensen hier niet van willen horen omdat ze de groep zo belangrijk vinden, het groepsproces, sociaal gedrag.’’

Pesten signaleren, hoe doe ik dat?

Om pesten op te lossen is het belangrijk dat pesten goed wordt gesignaleerd. Alleen als we weten dat er gepest wordt, kunnen we er iets aan doen. Maar hoe doe je dat? Wanneer weet je dat er gepest wordt?

Het is niet altijd gemakkelijk om pesten te signaleren. Daar zijn meerdere redenen voor:

 • Pesten is een complex groepsproces, waarin leerlingen meerdere rollen hebben. Pesters worden ondersteund door meelopers zoals versterkers en assistenten, slachtoffers worden soms verdedigd door verdedigers, en er zijn buitenstaanders die wel weten dat er gepest wordt, maar niet ingrijpen.
 • Er zijn vaak strategische pesters; pesters die pesten om hun status te verhogen en op die momenten pesten dat degene die het niet mogen zien (leerkrachten, volwassenen) het niet zien, terwijl degenen die het wel moeten zijn (klasgenoten) het wel zien.
 • Er zijn vele vormen van pesten. Sommige vormen zijn gemakkelijk te signaleren, zoals fysiek (schoppen, slaan), materieel (spullen afpakken) en verbaal (uitschelden, beledigen) pesten. Andere vormen zijn veel lastiger te signaleren. Voorbeelden zijn relationeel (roddelen, buitensluiten) en digitaal (online op internet of via de mobiele telefoon) pesten. Bij zulke verborgen vormen van pesten is het lastig om erachter te komen wie de pester is.

Er zijn veel signalen die erop kunnen duiden dat een kind wordt gepest. Deze signalen kunnen duiden op pesten, maar dat hoeft niet. Belangrijk is dat het gaat om verandering van het gedrag van een kind. Praat erover met het kind om te weten wat er op school veranderd is. Voorbeelden van signalen zijn:

Anders dan voorheen …

 • is uw kind bang om naar school te gaan of wijkt het af van de normale (fiets)route)
 • vraagt uw kind steeds of het (met de auto) naar school gebracht kan worden
 • wil uw kind om onduidelijke redenen thuis blijven
 • klaagt uw kind ‘s ochtends als het naar school moet dat het ziek is
 • komt uw kind thuis van school met vieze of kapotte kleren of rugzak
 • raakt uw kind steeds spullen kwijt
 • raakt uw kind vaak zakgeld kwijt, vraagt het vaak om geld of steelt het (om aan de pester te geven)
 • trekt uw kind zich terug, is het stil en lijkt het zijn of haar zelfvertrouwen kwijt te zijn
 • is uw kind gespannen en angstig
 • is uw kind zijn of haar eetlust kwijt of zegt het dat het eten niet smaakt
 • heeft uw kind nachtmerries of huilt het zichzelf in slaap
 • heeft uw kind onverklaarbare blauwe plekken of verwondingen
 • is uw kind chagrijnig, snel boos of lastig
 • is uw kind vaak alleen, brengt het geen vriendjes meer mee naar huis
 • weigert uw kind te vertellen wat er aan de hand is, of geeft het ongeloofwaardige verklaringen voor zijn of haar gedragsveranderingen.

Let op! Dit zijn heel veel signalen die kunnen duiden op pesten, maar dat hoeft niet! Vaak kan er ook een andere reden zijn voor verandering in het gedrag. Ouders kennen hun eigen kind het best en weten hoe hun kind aangeeft dat het niet goed gaat.

(van de website www.kivaschool.nl)

 

Pesten en plagen en wat is het verschil?

Regelmatig komt de vraag van ouders over wat het verschil is tussen pesten en plagen. Hun kind geeft aan dat hij of zij gepest wordt, terwijl ze de indruk hebben dat het om plagen gaat.

Er is wel degelijk een verschil. Plagen heeft in de basis een positieve intentie. De plager wil de ander meestal op een grappige manier uitdagen en stimuleren tot actie. Eigenlijk helpt de plager je om je grens te voelen en er iets van te zeggen. Op te komen voor jezelf.

Pesten heeft daar en tegen een negatieve intentie. Het is bedoeld om de ander pijn te doen. Buiten de groep te werken.

Plagen is onschuldig terwijl pesten gevaarlijk is. Het is gevaarlijk voor de pester omdat die, als hij vaak pest, een grote kans heeft later als volwassene op het criminele pad te komen. Het is gevaarlijk voor de gepeste. Het gepeste kind of jongere krijgt steeds meer een laag zelfbeeld. Zijn zelfvertrouwen verdwijnt beetje bij beetje. Als het pesten blijft aanhouden is zelfs een depressie mogelijk.

 

Pesten heeft 3 kenmerken:

1.          Het gedrag is bedoeld om iemand te kwetsen

2.         Herhaaldelijk over een langere periode

3.          Duidelijk machtsverschil tussen dader en slachtoffer

pesten is een groepsproces.  Om pesten te bestrijden is het noodzakelijk dat de hele groep wordt benaderd. Join kan de leerkracht ondersteunen bij het werken aan een vreedzame klas waar geen plaats is voor pesten.

JOIN kan het individuele kind begeleiden naar weerbaarheid.

Kan je aangifte doen van pesten?

Nee, je kunt geen aangifte doen van pesten.  Pesten, hoe vervelend en naar ook, is niet strafbaar.

Als pesten zover gaat dat je beledigd of bedreigd wordt, kun je daar aangifte van doen. Dat is wel strafbaar. Ga daarvoor naar het politiebureau bij jou in de buurt.

 MEIDENVENIJN

Meisjes pesten op een andere manier dan jongens. Meisjes sluiten elkaar buiten, roddelen en zijn steeds bezig met hun sociale positie binnen een groep te bepalen.  De hiërarchie in een meidengroep kan dusdanige vormen aan nemen dat het populairste meisje alles bepaalt. Heel subtiel kan het populaire meisje alle andere meiden in de groep in de tang hebben. Zij heeft volgelingen, boodschappers en spionnen.  De groep kiest een slachtoffer en er zijn altijd leerlingen die toekijken en niets doen. Het is oh zo moeilijk voor een meisje dat slachtoffer is om het bespreekbaar te maken. Doordat het zo subtiel gebeurt en de boosdoener zo populair in de groep ligt, krijgt het slachtoffer het idee dat het niet snel serieus genomen wordt.

Een meisje dat slachtoffer is, kan erg geholpen zij door gerichte counseling.

Daarnaast is het benaderen van de hele groep belangrijk. JOIN kan de leerkracht hierbij ondersteunen.