integratieve kindertherapie

wat is integratieve kindertherapie?

 

Integratieve kinder- en jeugdtherapie is een oplossingsgerichte therapie en

richt zich op kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 13/14 jaar.

In de therapie wordt spelenderwijs gewerkt.  De hulpvraag van het kind is leidend.

Petra Dijkers biedt met integratieve therapie verschillende therapievormen die zij aanpast aan het kind.   

 

Zij integreert spel, beeldend werken, cognitieve gedragstherapie, NLP-therapie en traumatherapie.

eigenheid van het kind

 

Petra Dijkers van JOIN respecteert de eigenheid van ieder kind en geef daar ruimte aan.  Zij heeft vertrouwen in het kind en werkt in het tempo van het kind.

 

blokken van 5 sessies

 

In de eerste 5 sessies onderzoekt Petra samen met het kind de aard van de problemen en beoordeelt welke methodiek het beste past. Er wordt een eerste begin gemaakt met de therapie.  Soms kan 1 blok van 5 sessies al voldoende opleveren om anders met de problemen om te kunnen gaan.

Na ieder blok is er een gesprek met de ouders of verzorgers. De ideeën en ervaringen van de ouders zijn belangrijk. Eventueel kunnen handreikingen geboden worden die uitgeprobeerd kunnen worden. Ieder kind heeft een eigen benadering nodig en die zoeken we samen. Voordat er een oudergesprek is, stemt Petra met het kind af wat wel en niet tegen de ouder vertelt mag worden. De therapeute heeft geheimhoudingsplicht.

 

vertrouwelijk

 

Alles wat het kind of u als ouder vertelt blijft binnen de muren van de praktijk.  U en uw kind bepalen zelf wat er besproken wordt.  Onder die voorwaarde kunt u en uw kind/jongere zich vrij voelen om gevoelens en ervaringen te uiten.