Werken met een helend verhaal

Een helend verhaal heelt…

 

Petra Dijkers maakt gebruik van een therapeutisch verhaal als dit passend is voor uw kind.

Deze verhalen worden ook wel hulpbronverhalen genoemd.

Zij schrijft meestal dit verhaal zelf en maakt het precies passend bij het onderwerp dat speelt bij uw kind.

Een therapeutisch of wel helend verhaal gaat over het thema dat lastig ‘gewoon’ te bespreken is. Het verhaal is precies passend en geeft erkenning, schept veiligheid en afstand, waardoor het helpt om lastige dingen onder ogen te zien.
Het verhaal belicht het probleem zo dat het eigen potentieel weer inzetbaar wordt.

Ouders wordt gevraagd het verhaal thuis regelmatig voor te lezen….

 

Een helend verhaal richt zich op een van de onderstaande doelen:

1. Een verhaal om iets uit te leggen (een ziekte, afwezigheid van een ouder)

2. Een verhaal om iets te leren (zindelijkheid, lezen, zwemmen, om iets te durven)

3. Een verhaal om iets te verwerken (echtscheiding, de dood van een geliefd persoon, pesten)

Soms wordt een helend verhaal tijdens een therapie geschreven, bijvoorbeeld als extra steuntje in het proces, of om een vastgelopen situatie weer vlot te trekken.

Ook wanneer een kind niet direct zelf therapie nodig heeft kunt u vragen naar een passend verhaal.