als u een klacht heeft

U heeft een klacht. Wat nu?

 

Meestal lost een goed gesprek met de therapeute zelf uw onvrede of de klacht op.

Stap 1:

Het is belangrijk dat u uw onvrede eerst met Petra Dijkers bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit. Als u kenbaar maakt waar u ontevreden over bent of wat u anders wilt. UU kunt me bereiken via onderstaand emailadres of telefoonnummer, dan aken we een afspraak voor een gesprek.

Is het moeilijk om uw onvrede onder woorden te brengen?

Probeer het dan op papier te zeten. En leg deze notitie aan mij voor. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem uit de wereld te helpen.

 

Stap 2:

Voelt u zich niet in staat om uw onvrede of klacht met mij, de therapeute, te bespreken, laat de situatie dat niet toe of komt u er samen niet uit?

Dan kunt u gebruik maken van een gratis klachtenfunctionaris.

Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.

Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

De klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

U bereikt de klachtenfunctionaris door contact op te nemen met de beroepsvereniging NVPA.  https://nvpa.org/

Ik, Petra Dijkers, ben daarbij aangesloten, lidnummer 100860.

 

Stap 3:

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Complementaire en alternatieve geneeswijzen.  https://www.scag.nl/

Een uitspraak van deze geschillencommissie over uw klacht is bindend, zowel voor u als voor de therapeute. Soms kan de geschillencommissie een schadevergoeding toe kennen.

Een geschil indienen gij de geschillencommissie kost 52,50

Petra Dijkers

U kunt mij bereiken via emailadres: info@join-kinderenjeugdtherapie.nl of telefonisch: 0611309488