algemene informatie

Intakegesprek

 

De hulpverlening aan de client, jou als puber of je ouders start met een intakegesprek.  Vooraf aan dit gesprek krijgt de client en/of de ouders via de mail een vragenlijst toegestuurd. U vult de vragen in en retourneert de vragenlijst via de mail voordat het gesprek plaats vindt.

Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. Afhankelijk van uw hulpvraag worden er afspraken gemaakt over de verdere werkwijze en een overeenkomst getekend. Mocht u eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek willen? Dat is mogelijk. Ook met uw kind volgt een intakegesprek. Omdat het vaak een eerste kennismaking is, is het winnen van vertrouwen belangrijk. Uiteraard ben ik benieuwd naar de hulpvraag van uw kind.

Na het intakegesprek analyseer ik de aard van de problemen en kijk ik welke methodiek het beste past. Vervolgens ga ik met uw kind aan het werk. Na de eerste 5 sessies volgt met u als ouders een tussentijdse evaluatie.

 

Tussentijds evaluatiegesprek

 

Dit gesprek duurt ongeveer een uur. In dit gesprek evalueren we de werkwijze en hoe u als ouder betrokken kunt zijn bij de begeleiding van uw kind.

 

Geheimhouding

 

Petra Dijkers van JOIN hanteert een absolute geheimhouding. Informatie door u als ouder verstrekt worden niet zonder uw toestemming naar buiten gebracht. Dit geldt ook voor wat het kind of de jongere vertelt. Mocht dit toch nodig zijn dan zal ik altijd om toestemming aan u of uw kind vragen.

 

Rechten van het kind

 

Het belang van het kind staat in de begeleiding centraal.

  • De Rechten van het kind zijn uitgangspunt in de benadering en werkwijze. Deze rechten zijn vastgelegd in de Verklaring van de Rechten van het Kind op de 14de algemene vergadering van de Verenigde Naties.