Registraties

Registraties

 

Petra Dijkers is geregistreerd bij:

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd : SKJ  registratienummer: 110008766, https://skjeugd.nl/
 • Registerplein: Kamer Agogen: registratienummer: 461001998
 • AGB-register:
  • AGB code praktijk           94 58053
  • AGB code therapeute     90 116036
 • SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire zorg, registratienummer 10724. https://www.scag.nl/

Zij is aangesloten bij:

 • De beroepsvereniging NVPA: De beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. www.nvpa.org  Licentienummer:100860.
 • De koepel RBCZ als register-kindertherapeut: Licentienummer: 100860
 • http://www.rbcz.nu/devijf

 

Zij is lid van:

 • Coöperatie Vakwerk regio Nijmegen.  www.vakwerkregionijmegen.nl
 • Op basis van dit lidmaatschap is vergoeding vanuit de gemeente mogelijk, op basis van de jeugdwet. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of het sociale wijkteam. In de gemeente Heumen is dat het Kernteam.

 

Klachtrecht

 

Het NVPA heeft een eigen klachtrecht ontwikkeld waar alle NVPA leden aan gehouden zijn. Het NVPA wil immers zowel de belangen van haar leden, van cliënten als van derden behartigen. De uitvoering van het klachttrecht is uit handen gegeven aan een onafhankelijke klachtencommissie. Een vertrouwenspersoon maakt integraal deel uit van deze klachtencommissie, deze is de eerste contactpersoon bij klachten.

 

Tuchtrecht

 

Het tuchtrecht wordt uitgevoerd door de koepelorganisatie RBCZ. Bij de RBCZ is dit ondergebracht in een aparte stichting (TCZ).