privacy document

 

PRIVACY-DOCUMENT                 

                         

Met ingang van 25 mei 2018 is er een nieuwe wet voor de privacy van kracht. De AVG. Dit document betreft de wijze waarop JOIN omgaat met uw privacy.

Dossier:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind, mijn aantekeningen opgetekend na iedere sessie en gegevens over mogelijk uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Omgaan met persoonlijke gegevens:

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en mogelijk medische gegevens,
 • wij ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • U ten alle tijden recht hebt op wijziging, aanvulling of op gehele verwijdering van uw persoonsgegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Geheimhoudingsplicht:

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:[1]

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard. Dit wordt op een zorgvuldige en veilige manier bewaard. En de wijze van bewaren wordt gecontroleerd door mijn beroepsvereniging NVPA.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • eventueel een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult.

Mijn boekhouder die de facturen ook onder ogen krijgt heeft een verwerkingsovereenkomst getekend. Zij mag op geen enkele wijze gegevens aan derden doorgeven.

Ook mijn waarnemer heeft een verwerkingsovereenkomst getekend. Zij mag op geen enkele wijze gegevens aan derden doorgeven.