tarieven

Tarief 2021

 

Een sessie, zowel voor kinderen als pubers, als een oudergesprek, intakegesprek of een gesprek op school duurt 3/4 uur en kost:

  • € 79,20
  • telefonisch consult: 20,00 per kwartier
  • Een voor u op maat geschreven therapeutisch verhaal: 120,- (exclusief kosten voor de therapie)

Een EMDR consult kan langer dan een uur duren. Het tarief, indien van toepassing, wordt per kwartier verhoogd met 20,00. Een consult van ander half uur kost dan 119,00.

De tarieven zijn gebaseerd op het tarief dat de gemeente rekent voor de vaktherapie voor kinderen.

Soms vragen ouders na afloop om een verslag. De kosten daarvoor zijn  125,00.

 

Afspraak afzeggen
Als u een afspraak wilt afzeggen, dan graag minimaal 24 uur van te voren. Dit kan telefonisch of via e-mail.

Een niet afgezegde afspraak wordt in rekening gebracht en kost 55,00.

De tarieven worden jaarlijks aangepast.