Voor doorverwijzers

Wanneer doorverwijzen naar join kinder en jeugdtherapie?

Huis-, Schoolartsen

Huisartsen kunnen ouders en hun kind doorverwijzen wanneer er sprake is van:

psychosomatische klachten. Er zijn medische problemen zonder lichamelijke oorzaak, zoals eet-, slaap-, zindelijkheidsproblematiek. Er is sprake van psychosociale problematiek, internaliserende of externaliserende gedragsproblemen. Er is sprake van emotionele problematiek zoals onverwerkte rouw.

Leerkrachten

Het kind heeft leerproblemen / concentratieproblemen, waaraan emotionele problemen ten grondslag liggen.                                                                                                                                                                          Het kind heeft moeite met samenspelen en/of samenwerken.
Het kind heeft moeite met het accepteren en respecteren van regels en grenzen.
Het kind wordt gepest, is onvoldoende weerbaar, heeft faalangst of pest zelf.

 

(School-)Maatschappelijk werk(st)ers

Er is sprake van psychosociale problematiek bij het kind of in het gezin. Ouders zijn gemotiveerd voor hulp via SMW, maar er is onvoldoende zicht op de belevingswereld van het kind en op wat het kind nodig heeft.
Het kind heeft een plek nodig waar hij (m/v) in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier, spelenderwijs, zijn verhaal kwijt kan en nieuwe persoonlijke oplossingen kan ontdekken.


Logopedisten

Er zijn spraakproblemen zoals mutisme of stotteren waaraan emotionele problemen ten grondslag liggen en waarin de logopedische behandeling onvoldoende resultaat oplevert.


Fysiotherapeuten

Het kind worstelt met zelfacceptatie, bijvoorbeeld door motorische problemen en/of verlies van functies. 


Kinderpsychologen/orthopedagogen

Die vooral cognitief werken en een kind behandelen waarbij beeldende therapie mogelijk geschikter is. Bijv. bij een kind dat zich moeilijk in woorden kan uiten.
Die graag willen samenwerken. Bijvoorbeeld wanneer er verschillende behandelaars voor het kind en de ouders gewenst zijn.

Samenwerking

Join werkt graag samen met school of andere professional mits ouders daar toestemming voor geven. Join kan worden ingehuurd voor observatie in de praktijk of op school.  Ook voor multidisciplinair overleg met zorgteams. Ieder heeft vanuit zijn of haar eigen discipline een eigen kijk op het kind. Join kan door haar spelende en beeldende wijze van werken een goed zicht geven op de belevingswereld van een kind. Telefonisch overleg is kosteloos.