vergoedingsmogelijkheden

Vergoedingen

 

De kinder- en jeugdtherapie van JOIN wordt gedeeltelijk vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars in het aanvullend pakket.

Omdat de therapie in de aanvullende verzekering zit, hoeft u niet eerst uw eigen risico aan te spreken.

Voor informatie over de ziektekostenverzekeraars, klik op volgende link:

https://nvpa.org/verzekeringen/public

Als u de zorg zelf bekostigt of vanuit uw aanvullende verzekering, heeft u geen doorverwijzing nodig.

 

Vergoeding vanuit de gemeente

 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp.  Dat betekent dat er vergoedingsmogelijkheden zijn via de gemeente. Een doorverwijzingsbrief van de huisarts, jeugdarts of een verwijzing via één van de sociale wijkteams uit uw gemeente is noodzakelijk.

Daarnaast moet er een indicatie zijn van een regiebehandelaar. JOIN werkt samen met meer regiebehandelaren. Via JOIN kan een regiebehandelaar benaderd worden.

JOIN jeugd & ouders is aangesloten bij de coöperatie Vakwerk regio Nijmegen. Dit is een samenwerkingsverband van therapeuten in regio Nijmegen en omgeving. http://vakwerkregionijmegen.nl/